Lig concert

Op 5 juni Hemisync ligconcert

ligconcert

 20u00-22u00

Entree  € 7,50

Tip: neem een matje mee om op te liggen!


Wat kun je verwachten van het Hemi-Sync ligconcert?

 Rob Emans zal de bezoekers op een zeer laagdrempelige wijze begeleiden in deze prachtige techniek. Van de bezoekers wordt niets meer of minder verwacht dan dat zij zich overgeven aan de klanken van hemi-sync. De brains doen de rest en nemen de bezoekers mee naar een ongekende staat van rust, die ervaren zal worden als een oase van ontspanning.

 Hemi-Sync is een gepatenteerde, wetenschappenlijk en klinisch bewezen audio begeleidingstechnologie waar al meer dan 50 jaar onderzoek aan vooraf gaat. Het heeft een positieve invloed op de bewustzijnstoestand met behulp van speciale klankpatronen. De geluiden die geproduceerd worden stimuleren het  “het op elkaar afstemmen en “als één geheel werken” van beide hersenhelften (hemisferische synchronisatie). Hierdoor kan de beluisteraar specifieke doelen bereiken met behulp van een gefocusde, productieve “whole-brain state”. Denk aan studieresultaten, concentratie, probleemoplossing. Hemi-Sync  helpt je veilig om je hersengolven te veranderen met multi-gelaagde patronen van geluidsfrequenties. Wanneer je deze hoort reageren je hersenen door het produceren van een derde geluid (een zogenaamde binaural beat) die de gewenste hersenactiviteit stimuleert.

Wat betekent dit voor jou?

 Hemi-Sync kan u helpen een betere mentale, fysieke en emotionele toestand te ervaren, door het combineren van verbale begeleiding, muziek, roze geluid en / of andere audio-effecten met de binaural beats. De specifieke elementen voor elke opname worden zorgvuldig geselecteerd en geïntegreerd met de juiste Hemi-Sync geluidsfrequenties om het gewenste effect te versterken.

 Het gebeurt allemaal in de hersenen?

 De hersenen controleren de activiteiten van alle lichaamsdelen, variërend van de hartslag en de ademhaling tot emotie, leren en het geheugen. Het wordt zelfs geacht het immuunsysteem te beïnvloeden bij reactie op ziekte. Het zorgt ervoor dat ieder mens uniek is door zich te onderscheiden, bijvoorbeeld door een wetenschappelijke doorbraak te forceren, door het maken van meesterwerken van de literatuur, kunst of muziek. De hersenen is wat ons menselijk maakt. De omvang van de vermogens van de hersenen is onbekend, het is de meest complexe levende structuur bekend in het universum.

 De hersenen zijn verdeeld in twee helften links en rechts. De linker hersenhelft is in verband gebracht met verbale vaardigheden, rationeel, logisch, en analytisch denken. De rechter hersenhelft is in verband gebracht met visuele / ruimtelijke vaardigheden, emotie, muzikale aanleg, intuïtie en verbeeldingskracht. Er is een reden waarom wij twee hersenhelften hebben: ze zijn beide noodzakelijk en complementair, en ze functioneren het best wanneer ze samen functioneren.

 Hersengolven en de verschillende staten van bewustzijn

 Er zijn vier basiscategorieën van hersengolven: Beta, Alpha, Theta en Delta.

Onze hersenen genereren steeds Beta, Alpha, Theta en Delta golven tegelijk. Wanneer we zeggen dat een persoon zich in een Beta, Alpha, Theta of Delta toestand bevindt, betekent dat alleen dat dat het sterkste signaal is dat wordt gedetecteerd op dat moment.

 Beta hersengolven zijn de snelste frequenties variërend van 14 cycli per seconde tot 38 cycli per seconde. Beta is je normale denken staat, uw actieve externe bewustzijn en denkproces. Zonder Beta zou je niet in staat zijn om te functioneren in de buitenwereld.

 Alpha hersengolven zijn de hersengolven van een ontspannen en onafhankelijk bewustzijn, visualisatie, zintuiglijke beelden en lichte mijmering. Variërend tussen ongeveer 9 cycli per seconde en 14 cycli per seconde, is Alpha de toegangspoort tot meditatie en slaat een brug tussen het bewuste en het onderbewuste.

 Theta hersengolven zijn het onderbewustzijn. Variërend van ongeveer 4 cycli per seconde tot 8 cycli per seconde, Theta is aanwezig in dromen tijdens de slaap en biedt de ervaring van diepe meditatie wanneer je mediteert. Theta bevat ook de opslagplaats van creatieve inspiratie en is de plaats waar je vaak je spirituele verbinding maakt. Theta geeft de “piek” in de piek ervaring.

 Delta hersengolven zijn de onbewuste en vrijgemaakte geest, de diepe slaap, variërend van ongeveer 4 cycli per seconde tot 0,5 cycli per seconde. Indien aanwezig in combinatie met andere golven in een waaktoestand, fungeert Delta als een vorm van radar – het zoeken naar informatie – het begrijpen op een diep onbewust niveau van dingen die we niet kunnen begrijpen door het normale  denkproces. Delta biedt intuïtie, empathische afstemming en instinctieve inzicht. Het is ook de hersengolven vaak geassocieerd met energie healing.

 
Belangstellenden die vooraf vragen hebben kunnen terecht bij Rob Emans via de email:robemans@online.nl of telefonisch 0636063727

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *